Hội thi - Cuộc thi >> Hoạt động ngành

Ủy ban nhân dân tỉnh: BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI “HÒA GIẢI VIÊN GIỎI” TỈNH YÊN BÁI NĂM 2020

06/03/2020 03:39:23 Xem cỡ chữ Google
Ngày 03 tháng 3 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND về tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi” tỉnh Yên Bái năm 2020.

Việc tổ chức Hội thi là dịp để các hòa giải viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong hoạt động hòa giải, đồng thời bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở, kỹ năng giải quyết, xử lý tình huống, các vụ việc phát sinh trong thực tế cho đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn tỉnh. Thông qua Hội thi giúp các cơ quan quản lý nhà nước các cấp nắm bắt được thực trạng năng lực, trình độ, kỹ năng của đội ngũ hòa giải viên, từ đó đề ra các biện pháp để củng cố, kiện toàn về tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động này, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương trong tình hình hiện nay, góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở” cũng như Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013.

Hội thi được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa và chia thành các đội thi, mỗi đội gồm 03 người.

Phần thi của mỗi đội gồm: Màn giới thiệu và 03 phần thi chính.

+ Màn giới thiệu: Giới thiệu ngắn gọn về đội thi, đặc thù và tình hình công tác hòa giải tại địa phương bằng các hình thức (thơ, ca, hò, vè…) sinh động, hấp dẫn, thể hiện được bản sắc văn hóa của địa phương.

+ Phần thi kiến thức: Trả lời các câu hỏi về nội dung thi ở khoản 2mục II Kế hoạchsố 48/KH-UBND.

+ Phần thi giải quyết tình huống: Vận dụng những kinh nghiệm hòa giải, những kiến thức pháp luật, kiến thức về đạo đức, xã hội, phong tục tập quán tốt đẹp, hương ước, quy ước văn hoá…để giải quyết có lý, có tình một tình huống tranh chấp cụ thể.

+ Phần thi tiểu phẩm: Mỗi đội biểu diễn tiểu phẩm bằng hình thức kịch nói, ca kịch hoặc các hình thức nghệ thuật sân khấu khác phù hợp về một vụ việc thuộc phạm vi hòa giải tại cơ sở. Mỗi đội có thể có thêm tối đa 02 người diễn phụ họa là hòa giải viên ở cơ sở.

Thời gian thi:

- Cấp huyện xong trước ngày 20/8/2020;

- Cấp tỉnh tổ chức trong tháng 9/2020.

Nội dung cụ thể của Hội thi theo Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 30/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Tài liệu đính kèm:

/PublishingImages/48khsigned.pdf

Hoàng Anh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h