Tổ chức bổ trợ tư pháp >> Hoạt động ngành

Hội Công chứng viên tỉnh Yên Bái tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2023

20/11/2023 02:25:52 Xem cỡ chữ Google
Ngày 19/11/2023, Hội Công chứng viên tỉnh Yên Bái đã tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2023. Tham dự và chủ trì lớp bồi dưỡng có bà Vũ Thị Bích Huệ, Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Yên Bái, đồng thời là báo cáo viên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng cùng toàn thể hội viên Hội Công chứng viên tỉnh Yên Bái; các chuyên viên nghiệp vụ của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh và các công chứng viên một số tỉnh khác.

         Phát biểu khai mạc, bà Vũ Thị Bích Huệ, Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Yên Bái đánh giá: Công chứng là một nghề nhiều rủi ro, nhất là công chứng viên Việt Nam hoạt động trong điều kiện hệ thống pháp luật chưa đồng bộ, nhiều bất cập và luôn thay đổi. Để hạn chế phần nào rủi ro cho công chứng viên và đảm bảo an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch do công chứng viên chứng nhận. Pháp luật về công chứng đã quy định có tính chất bắt buộc về Bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm cho đội ngũ công chứng viên. Chính vì vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm là nhiệm vụ rất quan trọng, luôn được Ban Chấp hành Hội Công chứng viên tỉnh đặc biệt quan tâm và tổ chức tốt việc bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm cho các công chứng viên. Tại lớp bồi dưỡng, bà Vũ Thị Bích Huệ, báo cáo viên đã trình bày 05 chuyên đề: Giới thiệu Nghị định số 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm; Công chứng hợp đồng gia dịch có chủ thể đang bị tam giam, tạm giữ, đang chấp hành án phạt tù; Giới thiệu Thông tư số 08/2023/TT-BTP ngày 02/10/2023 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về tập sự hành nghề công chứng; Một số vấn đề về đạo đức hành nghề công chứng theo quy định Thông tư số 11/2012/TT-BTP ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Trao đổi vai trò hoạt động công chứng đối với giao dịch bất động sản qua thực tiễn tại Tòa án và một số vụ án tuyên văn bản công chứng vô hiệu, rút kinh nghiệm đối với công chứng viên.

Vai trò của công chứng viên trong việc bảo đảm an toàn pháp lý cho các giao dịch bất động sản; công chứng hợp đồng, giao dịch có chủ thể tham gia là người đang bị tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành án phạt tù.

Nội dung bồi dưỡng được lựa chọn là những vấn đề trọng tâm, cốt lõi xuất phát từ yêu cầu thực tiễn. Thông qua lớp bồi dưỡng, các công chứng viên đã có cơ hội trao đổi, học hỏi kỹ năng, kinh nghiệm lẫn nhau trong quá trình hành nghề công chứng. Việc tổ chức lớp bồi dưỡng hằng năm cho công chứng viên góp phần nâng cao chất lượng hành nghề của đội ngũ công chứng viên và đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ công chứng trong giai đoạn hiện nay./.

Bùi Bích Thuỷ

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h