Tổ chức bổ trợ tư pháp >> Hoạt động ngành

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái

20/11/2023 02:40:23 Xem cỡ chữ Google
Ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 2100/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái

Chi tiết xem tệp đính kèm:

Bùi Bích Thuỷ

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h