Tài liệu tuyên truyền >> Hoạt động ngành

Tài liệu Hội nghị tập huấn Kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản QPPL

20/10/2023 10:12:20 Xem cỡ chữ Google
Tài liệu tập huấn do Bộ Tư pháp tổ chức tại Phú Thọ ngày 17/10/2023

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h