Thông báo đấu giá tài sản >> Hoạt động ngành

Thông báo đấu giá tài sản

03/10/2023 03:03:46 Xem cỡ chữ Google
Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô FORD Laser LXi,05 chỗ ngồi, biển kiểm soát 21C – 1637.

Chi tiết xem tệp đính kèm:

PBGDPL

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h