Hội thi - Cuộc thi >> Hoạt động ngành

Sở Tư pháp - Tỉnh Đoàn Yên Bái Tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Thanh niên với pháp luật" năm 2021

07/09/2021 08:12:32 Xem cỡ chữ Google
Chi tiết cụ thể xem tệp đính kèm:

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h