Cải cách hành chính

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030

28/09/2021

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030

NGÀNH TƯ PHÁP YÊN BÁI ĐỀ RA CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TRONG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021

NGÀNH TƯ PHÁP YÊN BÁI ĐỀ RA CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TRONG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021

26/05/2021

Ngày 12 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 829/QĐ-UBND về phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Theo đó, năm 2020, chỉ số cải cách hành chính của Sở Tư pháp xếp thứ 5/19 sở, ban, ngành, tăng 6 bậc so với năm 2019.

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021

11/01/2021

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h