Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ

Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong việc sử dụng, quản lý tài khoản các hệ thống thông tin Bộ Tư pháp

Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong việc sử dụng, quản lý tài khoản các hệ thống thông tin Bộ Tư pháp

20/11/2023

Ngày 14/9/2023 Bộ Tư pháp ban hành công văn số 631/CNTT-HT&ATTT của Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong việc sử dụng, quản lý tài khoản các hệ thống thông tin Bộ Tư pháp gửi: Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tư Hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng

Thông tư Hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng

09/10/2023

Ngày 02/10/2023 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng

UBND tỉnh ban hành văn bản triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về Đề án 06 và Chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023

UBND tỉnh ban hành văn bản triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về Đề án 06 và Chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023

22/08/2023

Ngày 07/8/2023 Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành văn bản về triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về Đề án 06 và Chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023

UBND tỉnh ban hành văn bản về việc tiếp tục nâng cao chất lượng công tác Thi hành án hình sự và tái hoà nhập cộng đồng

UBND tỉnh ban hành văn bản về việc tiếp tục nâng cao chất lượng công tác Thi hành án hình sự và tái hoà nhập cộng đồng

22/08/2023

Ngày 15/8/2023 UBND tỉnh ban hành văn bản số 2655/UBND-NC về việc tiếp tục nâng cao chất lượng công tác Thi hành án hình sự và tái hoà nhập cộng đồng

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BTP quy định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Tư pháp

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BTP quy định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Tư pháp

14/08/2023

Ngày 29/6/2023, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BTP ngày 29/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Tư pháp

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h