Hội thi - Cuộc thi

Ủy ban nhân dân tỉnh: BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI “HÒA GIẢI VIÊN GIỎI” TỈNH YÊN BÁI NĂM 2020

Ủy ban nhân dân tỉnh: BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI “HÒA GIẢI VIÊN GIỎI” TỈNH YÊN BÁI NĂM 2020

06/03/2020

Ngày 03 tháng 3 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND về tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi” tỉnh Yên Bái năm 2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU BỘ LUẬT HÌNH SỰ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU BỘ LUẬT HÌNH SỰ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

28/03/2019

Ngày 25 tháng 02 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự” trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h