Tài liệu tuyên truyền

Chương trình hành động quốc gia hoàn thiện chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam giai đoạn 2023-2027 (Chương trình hành động quốc gia)

Chương trình hành động quốc gia hoàn thiện chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam giai đoạn 2023-2027 (Chương trình hành động quốc gia)

14/08/2023

Ngày 14/7/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 843/QĐTTg ban hành Chương trình hành động quốc gia hoàn thiện chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam giai đoạn 2023-2027 (Chương trình hành động quốc gia)

Tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

07/08/2023

Tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Các quy định của pháp luật về xử lý hành vi tham nhũng

Các quy định của pháp luật về xử lý hành vi tham nhũng

26/07/2023

Bộ Luật hình sự 2015 tại Chương XXIII Mục 1 có quy định về các tội phạm tham nhũng:

Nhận diện các hành vi tham nhũng, tiêu cực

Nhận diện các hành vi tham nhũng, tiêu cực

26/07/2023

Ngày 01/8/2022, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ban hành Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực theo Quy định số 32-QĐ/TW ngày 16/9/2021; theo đó, 19 hành vi tham nhũng, tiêu cực theo Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW được quy định như sau:

Cẩm nang nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến

Cẩm nang nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến

17/07/2023

Tuyên truyền, phổ biến theo nội dung Công văn số 1200/STTTT-TTBC&XHS của Sở Thông tin và truyền thông v/v phối hợp triển khai về an toàn thông tin mạng và bảo vệ trẻ em trên không gian mạng trên địa bàn tỉnh Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h