Tài liệu tuyên truyền

Đẩy mạnh truyền thông về quyền con người

Đẩy mạnh truyền thông về quyền con người

12/06/2023

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các điều ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên hoặc phê chuẩn, ngày 18/02/2023 Ban Chỉ đạo về nhân quyền đã ban hành Hướng dẫn số 03/HD-BCĐNQ hướng dẫn truyền thông về quyền con người năm 2023. Theo đó, tập trung truyền thông vào các nội dung sau:

Toàn văn Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lấy ý kiến Nhân dân lần thứ 2

Toàn văn Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lấy ý kiến Nhân dân lần thứ 2

08/02/2023

Toàn văn Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), lấy ý kiến nhân dân góp ý từ 3/1-15/3/2023.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h