Tin Hoạt động

VNeID ứng dụng định danh điện tử

15/05/2023

VNeID hay còn gọi là ứng dụng định danh điện tử do trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an phát triển nhằm cung cấp các tiện ích trực tuyến cho người dân trên môi trường điện tử mà việc đăng nhập dễ dàng, đơn giản, phù hợp cho các hệ điều hành IOS, Android.

Bộ tiêu chí tạm thời về thực hiện công dân số trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025

08/05/2023

Ngày 20 tháng 4 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 590/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí tạm thời về thực hiện công dân số trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025.

Sở Tư pháp tăng cường sử dụng Hệ thống Hội nghị giao ban điện tử

28/04/2023

Thực hiện văn bản số 293/STTTT-CNTT về việc tăng cường quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Hội nghị giao ban điện tử đa phương tiện tỉnh Yên Bái.

Hội nghị trực tuyến công tác Chuyển đổi số năm 2023

05/04/2023

Ngày 29/3/2023 UBND tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác chuyển đổi số năm 2023 và đánh giá kết quả phối hợp giữa tỉnh Yên Bái với tập đoàn Viettel, tập đoàn VNPT.

Sở Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến bồi dưỡng nghiệp vụ cho hòa giải viên cơ sở năm 2023

24/04/2023

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 14/02/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái và Kế hoạch số 344/KH-STP ngày 20/3/2023 của Sở Tư pháp về tổ chức hội nghị trực tuyến bồi dưỡng nghiệp vụ cho hòa giải viên cơ sở năm 2023.

Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

20/04/2023

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 14/02/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái và Kế hoạch số 339/KH-STP ngày 20/02/2023 của Sở Tư pháp về tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h