Tin Hoạt động

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về trách nhiệm bồi thường của nhà nước

16/08/2023

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, ngày 15/8/2023, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước theo Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ Tư pháp năm 2023

16/08/2023

Thực hiện Kế hoạch của Sở Tư pháp về tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ tư pháp cho cán bộ tư pháp hộ tịch cấp huyện, cấp xã năm 2023. Ngày 16/8/2023, Sở Tư pháp tiến hành tổ chức lớp tập huấn tại Thành phố Yên Bái cho gần 180 đại biểu là công chức tư pháp hộ tịch cấp huyện, cấp xã của các huyện: Yên Bình, Trấn Yên, Lục Yên, Văn Yên và thành phố Yên Bái.

Hội nghị phổ biến cập nhật kiến thức cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở tại huyện Trạm Tấu

Hội nghị phổ biến cập nhật kiến thức cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở tại huyện Trạm Tấu

14/08/2023

Thực hiện Kế hoạch số 673/KH-STP ngày 22/5/2023 của Sở Tư pháp về triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng, trợ giúp pháp lý cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (thuộc Nội dung số 2, Nội dung số 3 Tiểu dự án 1 Dự án 10) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025, trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023

Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức sinh hoạt chuyên đề

14/08/2023

Học tập Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng

Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ hoà giải viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn huyện Văn Yên

08/08/2023

Thực hiện Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 27/6/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên về việc tổ chức hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 ( Nội dung số 2, tiểu dự án 1 thuộc Dự án 10 chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi).

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h