Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức sinh hoạt chuyên đề

14/08/2023

Học tập Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng

Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ hoà giải viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn huyện Văn Yên

08/08/2023

Thực hiện Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 27/6/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên về việc tổ chức hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 ( Nội dung số 2, tiểu dự án 1 thuộc Dự án 10 chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi).

Hội nghị phổ biến, cập nhật kiến thức cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở huyện Văn Chấn

02/08/2023

Thực hiện Kế hoạch số 673/KH-STP ngày 22/5/2023 của Sở Tư pháp về triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng, trợ giúp pháp lý cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (thuộc Nội dung số 2, Nội dung số 3 Tiểu dự án 1 Dự án 10) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025, trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023

Hội nghị lấy Phiếu tín nhiệm đối với Lãnh đạo Sở

02/08/2023

Thực hiện Quy định 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị và Kế hoạch số 143-KH/TU ngày 23/6/2023 Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái năm 2023.

Hội nghị Sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2023

01/08/2023

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, để đánh giá những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm và đề ra những giải pháp phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, ngày 31/7/2023 Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2023 bằng hình thức trực tiếp tại Sở Tư pháp kết hợp trực tuyến tại 09 điểm cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố trên hệ thống hội nghị truyền hình của tỉnh.

Phổ biến, giáo dục pháp luật tại huyện Lục Yên

25/07/2023

Thực hiện Kế hoạch số 673/KH-STP ngày 22/5/2023 của Sở Tư pháp về triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng, trợ giúp pháp lý cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (thuộc Nội dung số 2, Nội dung số 3 Tiểu dự án 1 Dự án 10) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025, trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h