Tin Hoạt động

GIỚI THIỆU BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015

25/06/2018

Bộ luật dân sự được Quốc hội Khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24/11/2015; được Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 08/12/2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

Hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2018

Hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2018

22/06/2018

Ngày 21/5/2018, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch số 1719/KH-BTP tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018. Cuộc thi được tổ chức với mục đích cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, kịp thời cập nhật quy định pháp luật mới, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý, xây dựng, hình thành thói quen chủ động, học tập tìm hiểu pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật; giảm thiểu vi phạm pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật.

Vai trò của Trợ giúp viên pháp lý - Người bào chữa trong các hoạt động điều tra vụ án hình sự

Vai trò của Trợ giúp viên pháp lý - Người bào chữa trong các hoạt động điều tra vụ án hình sự

29/05/2018

Trong những năm qua, việc tham gia của Trợ giúp viên pháp lý (TGV) vào các vụ án hình sự ngày càng nhiều, chủ yếu là các vụ án từ giai đoạn điều tra do các cơ quan điều tra giới thiệu và chuyển Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý (TGPL) cùng hồ sơ đến tổ chức thưc hiện TGPL để cử người tham gia tố tụng. Tại Trung tâm TGPL của tỉnh trong năm 2017 đã cử TGV tham gia tố tụng để thực hiện TGPL là 119 vụ việc cho 162 đối tượng, về hình sự 97 vụ, trong đó có 55 vụ nhận được từ giai đoạn điều tra. Qua đó cho thấy, TGPL ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò của mình, nhận được sự quan tâm tin tưởng từ phía các cơ quan tiến hành tố tụng, đã chủ động liên hệ gửi hồ sơ đến phối hợp tổ chức thực hiện TGPL.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h