Giới thiệu chung

09/12/2016 11:10:46 Xem cỡ chữ
Giới thiệu chung

 

Tên đơn vị

Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái

Địa chỉ liên hệ

Tổ 27, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Điện thoại

0216.3852.391

Fax

0216.3857.769

Email

sotuphap@yenbai.gov.vn

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h