Tổ chức bổ trợ tư pháp >> Hoạt động ngành

Thông báo Tổ chức kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2022

28/06/2022 12:03:29 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h