Tổ chức bổ trợ tư pháp

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân cấp huyện và Ủy ban nhân dân xấ tỉnh Yên Bái

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân cấp huyện và Ủy ban nhân dân xấ tỉnh Yên Bái

20/11/2023

Ngày 16 tháng 11 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 2129/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân cấp huyện và Ủy ban nhân dân xã tỉnh Yên Bái

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái

20/11/2023

Ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 2100/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái

Hội Công chứng viên tỉnh Yên Bái tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2023

20/11/2023

Ngày 19/11/2023, Hội Công chứng viên tỉnh Yên Bái đã tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2023. Tham dự và chủ trì lớp bồi dưỡng có bà Vũ Thị Bích Huệ, Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Yên Bái, đồng thời là báo cáo viên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng cùng toàn thể hội viên Hội Công chứng viên tỉnh Yên Bái; các chuyên viên nghiệp vụ của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh và các công chứng viên một số tỉnh khác.

Thông báo nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Thông báo nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

15/11/2023

Thông báo nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản (Công ty Đấu giá hợp danh RBA)

Thông báo đăng ký tập sự hành nghề công chứng

Thông báo đăng ký tập sự hành nghề công chứng

03/11/2023

Thông báo đăng ký tập sự hành nghề công chứng

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Nguyễn Minh Tú

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Nguyễn Minh Tú

03/11/2023

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động - Thay đổi trụ sở Văn phòng công chứng Nguyễn Minh Tú

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h