Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10

23/09/2022 08:37:23 Xem cỡ chữ Google

          Căn cứ Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số Quốc gia lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10. Đến nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã hoàn thiện việc xây dựng Bộ nhận diện truyền thông hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022.

          (Chi tiết tại tệp đính kèm)

Trần Lan, Văn phòng Sở

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h