Tin Hoạt động

Thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

07/12/2022

Thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

06/12/2022

Kể từ khi Nghị định số 59/2012/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng kể, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân đã được nâng lên, việc triển khai thực hiện đã có nội dung, trọng tâm, trọng điểm, được sự quan tâm phối hợp của các ngành, các cấp, có sự gắn kết và phát huy hiệu quả giữa công tác theo dõi thi hành pháp luật với công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, cải cách hành chính và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Chỉ thị của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, nâng cao thứ bậc xếp hạng chuyển đổi số tỉnh Yên Bái

06/12/2022

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 01/12/2022 về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, nâng cao thứ bậc xếp hạng chuyển đổi số tỉnh Yên Bái. Nội dung Chỉ thị như sau:

Yên Bái tổ chức diễn tập an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh năm 2022

28/11/2022

Thực hiện Chỉ thị số 60/CT-BTTTT ngày 16/9/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức triển khai diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT) tổ chức chương trình diễn tập thực chiến an toàn, an ninh mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp và Tỉnh Đoàn Yên Bái thống nhất Ký kết Chương trình phối hợp xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật; tuyên truyền PBGDPL, trợ giúp pháp lý cho đoàn viên, thanh thiếu niên giai đoạn 2023 – 2027

29/11/2022

Ngày 28/11/2022, Sở Tư pháp và Tỉnh đoàn Yên Bái đã ký Chương trình phối hợp xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật; tuyên truyền PBGDPL, trợ giúp pháp lý cho đoàn viên, thanh thiếu niên giai đoạn 2023 - 2027.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở huyện vùng cao Mù Cang Chải

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở huyện vùng cao Mù Cang Chải

24/11/2022

Với đặc thù là huyện vùng cao, điều kiện đi lại còn gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, dân cư thưa, huyện Mù Cang Chải đã triển khai những cách làm mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL), nhằm mục đích đưa pháp luật đến với các tầng lớp nhân dân, từng bước hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ và chấp hành pháp luật.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h