Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

Kể từ ngày 10/4/2020, Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản chính thức đi vào sử dụng

29/04/2020 04:35:26 Xem cỡ chữ Google
Kể từ ngày 10/4/2020, Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản chính thức đi vào sử dụng

Để việc triển khai chính thức Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản đạt hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 1032/BTP-BTTP và Công văn 783/UBND-NC ngày 10/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái đã ban hành Công văn số 369/STP-HCTP&BTTP ngày 16/4/2020 đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai và đưa vào sử dụng Cổng thông tin quốc gia về đấu giá tài sản (tại địa chỉ https://dgts.moj.gov.vn) theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản được triển khai sẽ đáp ứng việc thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của người có tài sản đấu giá; thông báo công khai việc đấu giá tài sản của các tổ chức đấu giá tài sản trên toàn quốc; khai thác cơ sở dữ liệu tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên trên toàn quốc; khai thác các cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật về đấu giá tài sản; hướng dẫn nghiệp vụ; hỏi đáp pháp luật; văn bản chỉ đạo, điều hành và cập nhật tin tức hoạt động về đấu giá tài sản trên toàn quốc./.

Bùi Thủy

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h