Tin Hoạt động >> An ninh - Quốc phòng

Sở Tư pháp tổ chức phát động tập trung phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2017

20/06/2017 03:45:32 Xem cỡ chữ Google
STP - Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 29/12/2016 của Tỉnh uỷ Yên Bái về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự năm 2017 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Quang cảnh hội nghị

Ngày 27/4/2017, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-STP về phát động tập trung phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2017 với các nội dung chính như: Tiếp tục triển khai sâu rộng các văn bản của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; các tài liệu tuyên truyền phòng chống “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên địa bàn tỉnh Yên Bái; tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhận thức đúng và thực hiện nghiêm túc mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao cảnh giác phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; chú ý phát hiện những tư tưởng lệch lạc, sai trái, tiêu cực, trái quan điểm để phối hợp các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn nhằm giữ gìn đoàn kết, ổn định trong nội bộ Sở Tư pháp. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI), Nghị quyết TW4 (khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh”; bảo đảm kỷ luật phát ngôn; cung cấp, trao đổi tài liệu khi làm việc với tổ chức, người nước ngoài; Quản lý, khai thác đúng quy định về sử dụng mạng Internet, không lợi dụng Internet phát tán tài liệu phản động, tuyên truyền thông tin văn hóa trái với thuần phong mỹ tục, nói xấu, bôi nhọ gây chia rẽ, mâu thuẫn trong nội bộ; tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Bộ luật Lao động.v.v. Chỉ đạo thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy đúng quy định của pháp luật; phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Công an tỉnh và các ngành liên quan để tăng cường công tác quản lý những vấn đề có liên quan đến công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ.

Sở Tư pháp đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện phong trào và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo, từ sau hội nghị cho đến hết ngày 30/9/2017, Sở sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào, đồng thời đề ra các biện pháp tiếp tục duy trì phong trào trong thời gian tiếp theo, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trong cơ quan, xây dựng cơ quan ngày càng phát triển vững mạnh./.

 

 

Thu Nga

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h