Hội thi - Cuộc thi >> Hoạt động ngành

Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015" trên địa bàn tỉnh Yên Bái

31/08/2022 04:16:07 Xem cỡ chữ Google

Chi tiết cụ thể xem tệp đính kèm:

PBGDPL

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h