Hỏi đáp pháp luật

Quyền và trách nhiệm của cá nhân trong phòng, chống bạo lực gia đình

Quyền và trách nhiệm của cá nhân trong phòng, chống bạo lực gia đình

26/05/2023

Hỏi: Mỗi cá nhân có quyền và trách nhiệm gì trong phòng chống bạo lực gia đình?

Quyền của người bị bạo lực gia đình

Quyền của người bị bạo lực gia đình

26/05/2023

Hỏi: Người bị bạo lực gia đình có những quyền nào?

Quy định về áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc

Quy định về áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc

26/05/2023

Hỏi: Người bị bạo lực gia đình đề nghị đến cơ quan nào để áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc?

Các biện pháp ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình

Các biện pháp ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình

26/05/2023

Hỏi: Có các biện pháp nào nhằm ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình và bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình?

Quy định về đăng tải hình ảnh về hành vi bạo lực gia đình

Quy định về đăng tải hình ảnh về hành vi bạo lực gia đình

26/05/2023

Hỏi: Có được đăng tải âm thanh, hình ảnh về hành vi bạo lực gia đình lên Internet trong quá trình giải quyết vụ việc bạo lực gia đình?

Chuyển tiền nhầm tài khoản có lấy lại được không?

Chuyển tiền nhầm tài khoản có lấy lại được không?

25/05/2023

Hỏi: Tôi vô tình chuyển tiền nhầm số tiền 20 triệu đến tài khoản của người khác, trong trường hợp này, tôi có lấy lại số tiền này được không?

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h