Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

04/01/2024

Tên tài sản: Thước kéo cuộn các loại từ 5m - 10m do Trung Quốc sản xuất; Lưỡi cắt gạch loại 10m do Trung Quốc sản xuất và một số tài sản khác..

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

04/01/2024

Tài sản đấu giá: Quỹ đất ở nông thôn thuộc thôn Ả Thượng, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

04/12/2023

Địa chỉ thửa đất: Thôn Ả Thượng, xã Nghĩa Phúc, khu dân cư nông thôn mới, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

28/11/2023

Thông báo đấu giá khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Thông báo đấu giá tài sản Lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng khu đô thị Bách Lẫm A (Giai đoạn 2) tại thôn Ngòi Châu, xã Giới Phiên Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Thông báo đấu giá tài sản Lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng khu đô thị Bách Lẫm A (Giai đoạn 2) tại thôn Ngòi Châu, xã Giới Phiên Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

04/10/2023

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng khu đô thị Bách Lẫm A (Giai đoạn 2) tại thôn Ngòi Châu, xã Giới Phiên, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

03/10/2023

Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô FORD Laser LXi,05 chỗ ngồi, biển kiểm soát 21C – 1637.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h