Tổ chức bổ trợ tư pháp

Bộ Tư pháp ban hành Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công

Bộ Tư pháp ban hành Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công

01/06/2022

Ngày 16/5/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký quyết định số 1179/QĐ-BTP ban hành Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công. Theo đó các tiêu chí cụ thể xác định vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công bao gồm:

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h