Thông báo đấu giá tài sản >> Hoạt động ngành

Thông báo đấu giá tài sản Lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng khu đô thị Bách Lẫm A (Giai đoạn 2) tại thôn Ngòi Châu, xã Giới Phiên Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

04/10/2023 09:13:36 Xem cỡ chữ Google
Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng khu đô thị Bách Lẫm A (Giai đoạn 2) tại thôn Ngòi Châu, xã Giới Phiên, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Chi tiết cụ thể xem tệp đính kèm:

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h