Cải cách hành chính >> Hoạt động ngành

Cải cách thủ tục hành chính - tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân

12/11/2019 02:20:41 Xem cỡ chữ Google
Bám sát nội dung chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) luôn được Sở Tư pháp quan tâm, chỉ đạo thực hiện nên đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Sở Tư pháp trao đổi thông tin, xử lý văn bản trên môi trường mạng

Thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC, đến nay, 146 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp đã được đưa ra thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, bao gồm các lĩnh vực: luật sư, công chức, giám định tư pháp, trọng tài thương mại, lý lịch tư pháp (LLTP), nuôi con nuôi, quốc tịch, tư vấn pháp luật, đấu giá tài sản… 

Việc giải quyết các TTHC được cán bộ Sở thực hiện công khai, thuận tiện nên mức độ hài lòng của người dân đạt 99,6%. Triển khai "Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đã cập nhật, rà soát thường xuyên, kịp thời, đầy đủ các văn bản theo quy định; tạo đường dẫn đến Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở để tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân khai thác thông tin. Trong  6 tháng đầu năm 2019, Sở Tư pháp đã thực hiện cập nhật 7 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Thực hiện cải cách TTHC trong lĩnh vực hộ tịch, LLTP, Sở Tư pháp đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động, khai thác có hiệu quả cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin được trang bị. Đến nay, cơ bản các xã, phường, thị trấn của 9 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã thực hiện ứng dụng phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch. 

Để giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, hạn chế gây phiền hà, khó khăn cho người dân, đồng thời đảm bảo tính kịp thời, chính xác, thống nhất của các thông tin về nhân thân của cá nhân, Sở Tư pháp đã thực hiện ký kết với Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện liên thông các TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh; tham mưu với UBND tỉnh ban hành Quyết định số 72 thực hiện liên thông các TTHC: đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh. 

Đến nay, Sở Tư pháp đã thực hiện dịch vụ đăng ký nhận hồ sơ, trả kết quả cấp phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính tích hợp dịch vụ nộp hồ sơ trực tuyến; sử dụng hộp thư điện tử do Bộ Tư pháp cấp để trao đổi thông tin LLTP với sở tư pháp các tỉnh bạn; sử dụng phần mềm mang tính giải pháp - "Kiềng ba chân” trong cấp phiếu LLTP và thực hiện công bố, công khai TTHC. 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Tư pháp đã trình UBND tỉnh 3 quyết định công bố TTHC, gồm: Quyết định số 113 về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp và UBND cấp huyện; Quyết định số 615 về việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp; Quyết định số 937 về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. 

Cùng với các hoạt động trên, các phòng của Sở Tư pháp đã triển khai thực hiện việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc, trao đổi thông tin, xử lý văn bản trên môi trường mạng; áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; phần mềm quản lý điều hành tác nghiệp và áp dụng chữ ký số..., qua đó giúp cán bộ, nhân viên của Sở làm việc khoa học, hiệu quả, kiểm soát được quá trình thực hiện các TTHC.


(Theo Báo Yên Bái)

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h