Thông báo đấu giá tài sản >> Hoạt động ngành

Thông báo đấu giá tài sản tại huyện Văn Chấn

07/07/2022 10:10:57 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h