Tài liệu tuyên truyền >> Hoạt động ngành

Bản tin Tư pháp số 3 2021

02/07/2021 09:11:08 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h