Tài liệu tuyên truyền

Toàn bộ quyền của trẻ em theo Luật Trẻ em 2016

Toàn bộ quyền của trẻ em theo Luật Trẻ em 2016

10/06/2021

Quyền sống, quyền được bảo vệ để không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc, quyền được chăm sóc sức khỏe,... là những quyền của trẻ em được quy định tại Luật Trẻ em 2016.

Phòng, chống dịch COVID-19 tại lễ tang trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Phòng, chống dịch COVID-19 tại lễ tang trên địa bàn tỉnh Yên Bái

12/05/2021

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19; để tăng cường công tác phòng, chống dịnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh) hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại lễ tang trên địa bàn tỉnh Yên Bái như sau:

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h