Thông báo đấu giá tài sản >> Hoạt động ngành

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại Thị xã Nghĩa Lộ

12/05/2023 10:56:43 Xem cỡ chữ Google

Chi tiết xem tệp đính kèm:

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h