Công tác Đảng, Đoàn thể >> Hoạt động ngành

Chào mừng Đại hội Công đoàn Sở Tư pháp

06/01/2023 10:51:23 Xem cỡ chữ Google

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-CĐVC ngày 03/6/2022 của Công đoàn Viên chức tỉnh Yên Bái về tổ chức đại hội công đoàn cơ sở và Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Yên Bái lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Công đoàn Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch và Chương trình tổ chức Đại hội, trong đó xác định rõ mục đích của Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội của đoàn viên, công chức, viên chức lao động và tổ chức công đoàn.

Tổ Công đoàn Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình vườn hoa cây xanh, chỗ nghỉ giữa giờ cho đoàn viên công đoàn.

Để có những hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội, BCH Công đoàn đã chỉ đạo các tổ Công đoàn triển khai chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028 (thời gian trong quý I/2023), theo đó tích cực hưởng ứng các phòng trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác trên các lĩnh vực, đầy mạnh các hoạt động phong trào và đặc biệt là mỗi tổ công đoàn quan tâm xây dựng công trình, phần việc để chào mừng đại hội.

Minh Lý

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h