Tin Hoạt động >> Chính trị

Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022

18/08/2017 01:54:36 Xem cỡ chữ Google
Ngày 17/8/2017, Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Huy Cường Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Trần Thị Hoan, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết công tác Công đoàn Sở Tư pháp khóa VIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017, phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2017 - 2022; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017. Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Tư pháp, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh, cùng sự nỗ lực, sáng tạo của đoàn viên công đoàn, các hoạt động công đoàn đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần cùng Đảng ủy và cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao như tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết công đoàn; thực hiện tốt công tác chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động. Tại đại hội, các đoàn viên đã thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp vào báo cáo và đề xuất nhiều giải pháp có ý nghĩa thiết thực để nâng cao chất lượng hoạt động công tác công đoàn trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Huy Cường Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp và lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những thành tích Công đoàn Sở Tư pháp đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, BCH công đoàn cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đại diện chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động cũng như nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên...

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 với những mục tiêu cụ thể hàng năm như: Phấn đấu 100% đoàn viên công đoàn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn, nội quy, quy chế và kỷ luật cơ quan; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% cán bộ đoàn viên công đoàn dạt danh hiệu Lao động tiên tiến hàng năm, trong đó, 20% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 7 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

PBGDPL

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h