Tài liệu tuyên truyền >> Hoạt động ngành

Bản tin Tư pháp số 6 năm 2019

17/12/2019 02:53:42 Xem cỡ chữ Google
Bản tin Tư pháp số 6 năm 2019

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h