Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ

UBND tỉnh ban hành văn bản triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về Đề án 06 và Chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023

UBND tỉnh ban hành văn bản triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về Đề án 06 và Chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023

22/08/2023

Ngày 07/8/2023 Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành văn bản về triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về Đề án 06 và Chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023

UBND tỉnh ban hành văn bản về việc tiếp tục nâng cao chất lượng công tác Thi hành án hình sự và tái hoà nhập cộng đồng

UBND tỉnh ban hành văn bản về việc tiếp tục nâng cao chất lượng công tác Thi hành án hình sự và tái hoà nhập cộng đồng

22/08/2023

Ngày 15/8/2023 UBND tỉnh ban hành văn bản số 2655/UBND-NC về việc tiếp tục nâng cao chất lượng công tác Thi hành án hình sự và tái hoà nhập cộng đồng

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BTP quy định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Tư pháp

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BTP quy định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Tư pháp

14/08/2023

Ngày 29/6/2023, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BTP ngày 29/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Tư pháp

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h