Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ

Công văn số 1324/STP-PBGDPL Hướng dẫn đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Công văn số 1324/STP-PBGDPL Hướng dẫn đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

17/12/2019

Công văn số 1324/STP-PBGDPL Hướng dẫn đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Thể lệ “Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp” giai đoạn 2017 – 2020

Thể lệ “Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp” giai đoạn 2017 – 2020

06/11/2019

Ngày 01/6/2017, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 2228/QĐ-BNN-VPĐP về Thể lệ “Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp” giai đoạn 2017-2020.

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

06/11/2019

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hướng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến"

Hướng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến"

20/05/2019

Hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h