Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ >> Hoạt động ngành

Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong việc sử dụng, quản lý tài khoản các hệ thống thông tin Bộ Tư pháp

Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong việc sử dụng, quản lý tài khoản các hệ thống thông tin Bộ Tư pháp

20/11/2023

Ngày 14/9/2023 Bộ Tư pháp ban hành công văn số 631/CNTT-HT&ATTT của Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong việc sử dụng, quản lý tài khoản các hệ thống thông tin Bộ Tư pháp gửi: Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tư Hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng

Thông tư Hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng

09/10/2023

Ngày 02/10/2023 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BTP quy định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Tư pháp

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BTP quy định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Tư pháp

14/08/2023

Ngày 29/6/2023, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BTP ngày 29/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Tư pháp

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h