Hỏi đáp pháp luật >> Hoạt động ngành

Có được đăng ký tạm trú ở hai nơi không?

Có được đăng ký tạm trú ở hai nơi không?

10/07/2023

Hỏi: Tôi đã đăng ký tạm trú ở một nơi nhưng hiện tại tôi muốn đăng ký tạm trú thêm ở một nơi khác thì có được không?

Đang chấp hành hình phạt tù thì có bị xóa đăng ký thường trú

Đang chấp hành hình phạt tù thì có bị xóa đăng ký thường trú

10/07/2023

Hỏi: Trường hợp đang chấp hành hình phạt tù thì có bị xóa đăng ký thường trú không?

Quyền và trách nhiệm của cá nhân trong phòng, chống bạo lực gia đình

Quyền và trách nhiệm của cá nhân trong phòng, chống bạo lực gia đình

26/05/2023

Hỏi: Mỗi cá nhân có quyền và trách nhiệm gì trong phòng chống bạo lực gia đình?

Quyền của người bị bạo lực gia đình

Quyền của người bị bạo lực gia đình

26/05/2023

Hỏi: Người bị bạo lực gia đình có những quyền nào?

Quy định về áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc

Quy định về áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc

26/05/2023

Hỏi: Người bị bạo lực gia đình đề nghị đến cơ quan nào để áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc?

Các biện pháp ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình

Các biện pháp ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình

26/05/2023

Hỏi: Có các biện pháp nào nhằm ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình và bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình?

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h