Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Phổ biến, tuyên truyền xử phạt một số hành vi vi phạm hành chính liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19

15/04/2020

STP - Để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19; chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh Yên Bái tại Văn bản số 793/UBND-VX ngày 29 tháng 3 năm 2020 về việc triển khai xử phạt các hành vi vi phạm trong phòng chống dịch COVID-19, Sở Tư pháp đã ban hành Văn bản số 300/STP XD,KTVB&TDTHPL ngày 30/3/2020 về việc phổ biến, tuyên truyền xử phạt một số hành vi vi phạm hành chính liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể như sau:

Sở Tư pháp Yên Bái: Báo công dâng Bác tại di tích lịch sử Quốc gia Lễ đài Sân vận động thành phố Yên Bái

22/08/2019

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9 (02/9/1945 – 02/9/2019), Sáng ngày 22 tháng 8 năm 2019, tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Lễ Đài sân vận động thành phố Yên Bái, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Sở Tư pháp Yên Bái tổ chức Lễ báo công dâng Bác.

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC, PHÁP LUẬT SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH YÊN BÁI

01/07/2019

Trong 02 ngày 26-27/6/2019 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin truyền thông, Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tập huấn phần mềm điều hành tác nghiệp, công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 cho gần 70 cán bộ là Lãnh đạo, công chức, viên chức trong ngành.

CÔNG AN TỈNH - ĐIỂN HÌNH TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT NĂM 2018

CÔNG AN TỈNH - ĐIỂN HÌNH TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT NĂM 2018

25/12/2018

Xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, năm 2018 Công an tỉnh đã tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ, lãnh đạo chủ chốt các đơn vị và nhân dân các văn bản liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự, công tác áp dụng và thực thi pháp luật.

Kết quả 09 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Sở Tư pháp về tăng cường thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở

Kết quả 09 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Sở Tư pháp về tăng cường thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở

25/12/2018

Thực hiện Chương trình phối hợp số 1258/CTPH-BTP-BTTUBTƯMTTQVN ngày 24/4/2009 giữa Bộ Tư pháp và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Tổ quốc Việt Nam về tăng cường thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. Sở Tư pháp và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp số 02/CTPH-MTTQ-STP ngày 26/01/2011 về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hòa giải ở cơ sở, giai đoạn 2011-2015; Chương trình phối hợp số 01/CTPH-STP-MTTQ-HPN ngày 26/7/2017 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2022.

Ý nghĩa ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11)

08/11/2018

STP - Pháp luật có vai trò quan trọng đặc biệt, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, yêu cầu tăng cường vai trò của pháp luật là một tất yếu khách quan. Cùng với việc không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp. Ngày Pháp luật là một trong những hình thức, biện pháp, là một mô hình triển khai cụ thể nhằm đáp ứng yêu cầu đó.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h