Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Bộ tiêu chí tạm thời về thực hiện công dân số trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025

08/05/2023

Ngày 20 tháng 4 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 590/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí tạm thời về thực hiện công dân số trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025.

Sở Tư pháp tăng cường sử dụng Hệ thống Hội nghị giao ban điện tử

28/04/2023

Thực hiện văn bản số 293/STTTT-CNTT về việc tăng cường quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Hội nghị giao ban điện tử đa phương tiện tỉnh Yên Bái.

Hội nghị trực tuyến công tác Chuyển đổi số năm 2023

05/04/2023

Ngày 29/3/2023 UBND tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác chuyển đổi số năm 2023 và đánh giá kết quả phối hợp giữa tỉnh Yên Bái với tập đoàn Viettel, tập đoàn VNPT.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Tư pháp thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao di động

24/03/2023

Nhằm triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, trong thời gian qua, các doanh nghiệp viễn thông di động đã triển khai các biện pháp kết nối, cung cấp dữ liệu, đối soát thông tin trong cơ sở dữ liệu thông tin thuê của doanh nghiệp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân, từ đó rà soát, phát hiện còn có các trường hợp có thông tin thuê bao chưa trùng khớp với CSDL quốc gia về dân cư, có thể có thông tin thuê bao không đúng quy định.

Quyết định ban hành Quy định tạm thời về việc tiếp nhận xử lý thông tin trên ứng dụng công dân số

Quyết định ban hành Quy định tạm thời về việc tiếp nhận xử lý thông tin trên ứng dụng công dân số

23/03/2023

Ngày 15 tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quy định tạm thời về tiếp nhận, xử lý thông tin, phản ánh, góp ý của cá nhân, tổ chức trên hệ thống “phản ánh, góp ý” trên ứng dụng công dân số YenBai-S.

Kết quả triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” tháng 12 năm 2022

Kết quả triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” tháng 12 năm 2022

15/02/2023

Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trong tháng 12 năm 2022, tỉnh đạt kết quả như sau:

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h