Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Bộ tiêu chí tạm thời công nhận mức độ chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Bộ tiêu chí tạm thời công nhận mức độ chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

21/02/2024

Ngày 6/02/2024, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Bộ tiêu chí tạm thời, đánh giá, công nhận sở, ban, ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố; xã phường, thịtrấn đạt chuyển đổi số/chuyển đổi số nâng cao trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024

24/01/2024

Ngày 23/01/2024, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 137/KH-STP về thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024 của Sở Tư pháp nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 22/7/2021 của Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; tập trung triển khai các Mô hình chuyển đổi số đặc trưng Yên Bái-Chuyển đổi số giúp người dân hạnh phúc hơn.

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030

17/01/2024

Kinh tế số là một mô hình kinh tế dựa trên sự chuyển đổi và tích hợp công nghệ số vào các hoạt động kinh tế truyền thống. Trong nền kinh tế số, dữ liệu và công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên một môi trường kinh doanh linh hoạt, kết nối toàn cầu, tập trung vào việc tạo ra giá trị thông qua dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Kinh tế số không chỉ là một xu hướng công nghệ mà còn là một sự giao thoa linh hoạt của ba quá trình xử lý chính: xử lý vật liệu, xử lý năng lượng và xử lý thông tin. Sự tương tác giữa chúng tạo ra một mô hình kinh tế mới, sáng tạo và hiệu quả. Trong đó, xử lý thông tin đóng vai trò quan trọng nhất và là lĩnh vực dễ số hóa nhất.

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển Xã hội số tỉnh Yên Bái đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

11/01/2024

Xã hội số là xã hội tích hợp công nghệ số một cách tự nhiên và mặc định vào mọi mặt đời sống, người dân được kết nối, có khả năng tương tác và thành thạo kỹ năng số để sử dụng các dịch vụ số, từ đó, hình thành các mối quan hệ mới trong môi trường số, hình thành thói quen số và văn hóa số. Nhận thức được tầm quan trọng của xã hội số trong tiến trình chuyển đổi số, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 16/11/2023 về thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển Xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái nhằm cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ tại Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số, xã hội số đến năm 2025.

Hiệu quả của việc thí điểm không tiếp nhận hồ sơ giấy đối với dịch vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

Hiệu quả của việc thí điểm không tiếp nhận hồ sơ giấy đối với dịch vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

12/01/2024

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 1108/UBND-HCC ngày 19/4/2023 về việc không tiếp nhận hồ sơ giấy đối với 20 dịch vụ công trực tuyến toàn trình từ ngày 01/5/2023 đến ngày 31/12/2023, trong đó có 18 DVCTT thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh, 02 DVCTT thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện. Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện đã chỉ đạo công chức tại Bộ phận một cửa nghiêm túc thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với các DVCCTT toàn trình theo văn bản của UBND tỉnh, đảm bảo đúng quy trình tiếp nhận hồ sơ theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Hiệu quả nhờ làm tốt công tác tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực tư pháp

28/12/2023

Với mục tiêu tỷ lệ thủ tục hành chính (TTHC) đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 100%, tỷ lệ hồ sơ của người dân được xử lý trực tuyến toàn trình đạt 50%, đồng thời từng bước thay đổi cách làm, thói quen của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h