Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Đề án 06 hướng đến xã hội số

08/06/2023

Ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06).

Chính sách ưu đãi mới trong đăng ký và sử dụng tên miền .vn

07/06/2023

Ngày 13/4/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 20/2023/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ Internet, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” và lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ Internet (IP). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2023.

VNeID ứng dụng định danh điện tử

15/05/2023

VNeID hay còn gọi là ứng dụng định danh điện tử do trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an phát triển nhằm cung cấp các tiện ích trực tuyến cho người dân trên môi trường điện tử mà việc đăng nhập dễ dàng, đơn giản, phù hợp cho các hệ điều hành IOS, Android.

Bộ tiêu chí tạm thời về thực hiện công dân số trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025

08/05/2023

Ngày 20 tháng 4 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 590/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí tạm thời về thực hiện công dân số trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025.

Sở Tư pháp tăng cường sử dụng Hệ thống Hội nghị giao ban điện tử

28/04/2023

Thực hiện văn bản số 293/STTTT-CNTT về việc tăng cường quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Hội nghị giao ban điện tử đa phương tiện tỉnh Yên Bái.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h