Tin Hoạt động >> Văn bản mới

Sẽ quy định chuẩn ngoại ngữ của cán bộ, CCVC theo vị trí việc làm

30/11/2019

Đây là nội dung được nêu tại Quyết định 1659/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030”.

Mức lương tối thiểu của NLĐ có bằng đại học, cao đẳng từ 2020

30/11/2019

Ngày 15/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 90/2019/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động.

Người lao động được hưởng lương cao hơn nếu có bằng cấp, chứng chỉ sau

30/11/2019

Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương trả cho NLĐ đã qua học nghề, đào tạo nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định này. Cụ thể, những người có bằng cấp, chứng chỉ sau đây được xác định là đã qua học nghề, đào tạo nghề:

Triển khai thi hành Luật thủy lợi trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Triển khai thi hành Luật thủy lợi trên địa bàn tỉnh Yên Bái

25/12/2018

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Quy định mới về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Quy định mới về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

25/12/2018

Từ ngày 20/11/2018, quy định về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện theo Thông tư số 148/2018/TT-BQP do Bộ Quốc Phòng mới ban hành.

Quy định mới về tổ chức lễ hội

Quy định mới về tổ chức lễ hội

25/12/2018

Ngày 29/8/2018 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 110/2018/NĐ-CP quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2018. Nghị định nêu rõ các nguyên tắc tổ chức lễ hội, theo đó việc tổ chức lễ hội nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tôn vinh công lao các bậc tiền nhân, nhân vật lịch sử, những người có nhiều đóng góp trong quá trình hình thành, phát triển đất nước, tuyên truyền giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc của di tích, truyền thống tốt đẹp của lễ hội.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h