Tổ chức bổ trợ tư pháp >> Hoạt động ngành

Thông báo Kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động luật sư

Thông báo Kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động luật sư

06/05/2024

Ngày 04/5/2024, Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 732/KH-STP kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động luật sư năm 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư Hữu Thắng

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư Hữu Thắng

23/04/2024

Ngày 29/3/2024, Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 34/QĐ-STP về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư Hữu Thắng số 16010012/TP/ĐKHĐ cấp lần đầu ngày 22/7/20209; cấp lần thứ 02 ngày 15/5/2017; cấp lần thứ 03 ngày 28/6/2023 theo quy định của Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h