Trợ giúp pháp lý

Tập huấn nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (thuộc CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi) tại thị xã Nghĩa Lộ

20/09/2023

Thực hiện Kế hoạch tập huấn số 166/KH – TTTGPL ngày 05/09/2023 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Yên Bái. Ngày 19/09/2023, Đoàn công tác của Trung tâm đã phối hợp với Phòng Tư pháp thị xã Nghĩa Lộ, Phòng Tư pháp huyện Văn Chấn tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại thị xã Nghĩa Lộ cho 96 đại biểu là các Già làng, Trưởng thôn, Phó trưởng thôn (bản); Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, người có uy tín trong cộng đồng, tổ viên Tổ hòa giải của các xã, phường, thị trấn của thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn.

Đưa pháp luật đến với vùng cao

08/09/2023

Thực hiện Kế hoạch số 156/KH-TGPL ngày 22/8/2023 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Yên Bái truyền thông về trợ giúp pháp lý trong tháng 9 năm 2023 tại huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.

Truyền thông pháp luật về trợ giúp pháp lý tại Yên Bình

28/08/2023

Thực hiện Kế hoạch số 153/KH-TTTGPL ngày 16/8/2023 của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Yên Bái về Truyền thông về trợ giúp pháp lý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, ngày 21/8/2023 Trung Tâm trợ giúp pháp lý đã phối hợp với phòng Tư pháp huyện Yên Bình tổ chức thực hiện truyền thông pháp luật về trợ giúp pháp lý tại các xã Tân Nguyên, Bảo Ái, Cẩm Ân và Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Truyền thông pháp luật về trợ giúp pháp lý tại huyện Văn Chấn

22/08/2023

Thực hiện Kế hoạch số 143/KH-TTTGPL ngày 04/8/2023 của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Yên Bái về Truyền thông về trợ giúp pháp lý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, ngày 15/8/2023 Trung Tâm trợ giúp pháp lý đã phối hợp với phòng Tư pháp huyện Văn Chấn tổ chức thực hiện truyền thông pháp luật về trợ giúp pháp lý tại thôn Bản Giõng, xã Sơn Lương và xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Kết quả công tác trợ giúp pháp lý 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

22/08/2023

Bám sát, chương trình kế hoạch công tác năm 2023 của Cục trợ giúp pháp lý và Sở Tư pháp ngay từ đầu năm Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã chủ động xây dựng, ban hành các kế hoạch hoạt động Trợ giúp pháp lý: Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2023; Kế hoạch triển khai các hoạt động tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch triển khai thực hiện nội dung TGPL thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Tham mưu Hội đồng phối hợp liên nghành tổ chức Hội nghị triển khai công tác phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2023.... Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Yên Bái trong 6 tháng đầu năm đã đạt được một số kết quả như sau:

Truyền thông trợ giúp pháp lý tại huyện Văn Chấn

31/07/2023

Vừa qua, thực hiện Kế hoạch truyền thông về trợ giúp pháp lý số 131/KH- TTTGPL ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước. Từ ngày 25 tháng 7 năm 2023, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước đã phối hợp với phòng Tư Pháp huyện Văn Chấn tổ chức thực hiện đợt truyền thông tại 02 xã và 02 thôn của huyện Văn Chấn bao gồm các xã An Lương, Nậm Búng và thôn Minh Nội, xã Gia Hội, thôn Bản Chao xã Tú Lệ. Các nội dung trợ giúp pháp lý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h