Trợ giúp pháp lý

Tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý tại huyện Yên Bình

11/07/2023

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nội dung số 03, Tiểu dự án 01 Dự án 10 thuộc Quyết định 1719/QĐ -TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, giai đoạn I. Ngày 11 tháng 7 năm 2023, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số tại huyện Yên Bình.

Tập huấn nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái

11/07/2023

Thực hiện Kế hoạch tập huấn số 104/KH - TTTGPL ngày 19/6/2023 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Yên Bái. Đoàn công tác của Trung tâm đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Trạm Tấu, tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Trạm Tấu cho 82 đại biểu là các Già làng, Trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng, tổ viên Tổ hòa giải của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý tại huyện Văn Yên

21/06/2023

Nhằm trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý cho những người là Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, đại diện cộng đồng, lãnh đạo tổ nhóm, cán bộ chi hội đoàn thể; cộng tác viên giảm nghèo; người có uy tín trong cộng đồng cán bộ cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, ngày 20 tháng 6 năm 2023, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Phòng tư pháp huyện Văn Yên tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý tại huyện Văn Yên.

Truyền thông về trợ giúp pháp lý tại huyện Lục Yên

31/05/2023

Thực hiện Kế hoạch số 71/KH-TGPL ngày 15/5/2023 Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Yên Bái, ngày 23 tháng 5 năm 2023, Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã tổ chức truyền thông pháp luật về trợ giúp pháp lý cho 81 đại biểu tham dự tại xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên.

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật kỹ năng trợ giúp pháp lý và một số lĩnh vực pháp luật có liên quan tại huyện Lục Yên

31/05/2023

Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-TTTGPL ngày 09/5/2023 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Yên Bái. Đoàn công tác của Trung tâm TGPL đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Lục Yên tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về trợ giúp pháp lý cho 94 đại biểu là các cán bộ thôn, bản; đại diện cộng đồng; cán bộ chi hội, đoàn thể; cộng tác viên giảm nghèo; người có uy tín trong cộng đồng, tổ viên Tổ hòa giải của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Hội nghị tập huấn Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý tại huyện Trạm Tấu

26/05/2023

Thực hiện Kế hoạch số 69/KH-TTTGPL ngày 12/5/2023 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Yên Bái, ngày 25/5/2023, Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã phối hợp với Phòng Tư Pháp huyện Trạm Tấu tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý cho 63 đại biểu là Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Người có uy tín trong cộng đồng tại các xã Bản Mù, Xà Hồ, Trạm Tấu, Pá Hu, Pá Lau, Túc Đán huyện Trạm Tấu.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h