Văn bản - Chính sách mới

TÌM HIỂU MỘT SỐ HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM VỀ AN NINH MẠNG

TÌM HIỂU MỘT SỐ HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM VỀ AN NINH MẠNG

15/04/2020

Theo Điều 8 Luật An ninh mạng năm 2018 quy định:Các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạngnhư sau:

Các Nghị định có hiệu lực từ giữa tháng 4/2020

Các Nghị định có hiệu lực từ giữa tháng 4/2020

13/04/2020

Sau đây là toàn bộ 05 Nghị định chính thức có hiệu lực từ giữa tháng 4/2020 (từ ngày 11 – 20/4/2020):

Ngày 31/3/2020 Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 31/3/2020 Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

31/03/2020

Theo đó, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Nội dung Chỉ thị như sau:

Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19

31/03/2020

Ngày 30/3/2020, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Công văn số 45/TANDTC-PC về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Giới thiệu văn bản mới, điểm mới:

Giới thiệu văn bản mới, điểm mới:

25/03/2020

Ngày 03/3/2020, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực (sau đây gọi là Thông tư số 01/2020/TT-BTP) có hiệu lực từ ngày 20/4/2020; Thông tư này thay thế cho Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Một số điểm mới của Thông tư số 01/2020/TT-BTP

Một số điểm mới của Thông tư số 01/2020/TT-BTP

24/03/2020

Ngày 03/3/2020, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h