Văn bản - Chính sách mới

19 hành vi tham nhũng, tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống

19 hành vi tham nhũng, tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống

05/09/2023

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã ban hành Hướng dẫn 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 về nội dung công tác phòng, chống tiêu cực.

Quy định về kỷ luật đảng viên vi phạm về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Quy định về kỷ luật đảng viên vi phạm về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

05/09/2023

Theo Điều 17 Quy định 69-QĐ/TW năm 2022, đảng viên vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ bị xử lý như sau:

Xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị

Xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị

05/09/2023

Ngày 27/6/2023, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Chỉ thị 03/CT-VKSTC về tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành Kiểm sát nhân dân, theo đó: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; tăng cường công tác thanh tra, tự kiểm tra trong nội bộ đơn vị, nhất là các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, chủ động tự phát hiện và xử lý nghiêm người có hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, nhất là các trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà với người dân, vụ lợi khi giải quyết công việc đối với bị can, bị cáo, đương sự, người khiếu nại, tố cáo và người có liên quan.

08 hành vi được xem là lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn mới nhất

08 hành vi được xem là lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn mới nhất

05/09/2023

Ngày 11/7/2023, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Tiêu chí thụ hưởng chính sách của nhà nước về phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Tiêu chí thụ hưởng chính sách của nhà nước về phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

05/09/2023

Theo khoản 1 Điều 18 Luật Hợp tác xã 2023, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được xem xét thụ hưởng chính sách khi đáp ứng các tiêu chí sau đây:

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h