Văn bản điều hành

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới
Số ký hiệu 787/KH-STP
Nội dung
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Sở Tư pháp
Lĩnh vực
Người ký Nguyễn Huy Cường
Ngày ban hành 24/07/2019
Tệp đính kèm

kh787signed.pdf

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h