Trợ giúp pháp lý >> Hoạt động ngành

Truyền thông pháp lý tại huyện Lục Yên

25/07/2022 09:57:47 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-TGPL ngày 27/6/2022 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Yên Bái (sau đây gọi tắt là Trung tâm). Từ ngày 11-13/7/2022, Tổ công tác của Trung tâm đã tổ chức thực hiện truyền thông pháp luật về trợ giúp pháp lý 01 đợt truyền thông tại 03 thôn tại xã An Lạc, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Cho 127 lượt người dân tham dự gồm thôn Làng Đung 35 người, Làng Hốc 52 người và Hàm Rồng 40 người.

Quang cảnh buổi truyền thông TGPL

Tại hội nghị, người dân tại các thôn Làng Đung, Làng Hốc và Hàm Rồng xã An Lạc đã được các trợ giúp viên pháp lý đã tuyên truyền một số quy định về Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành; Một số nội dung cơ bản của Luật Người khuyết tật có liên quan đến lĩnh vực trợ giúp pháp lý. Trong đó, tập trung vào các nội dung chính quy định về quyền, nghĩa vụ của người được hưởng trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn, phổ biến kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không ngừng đưa các quy định của pháp luật đến  người dân. Những nội dung TGPL phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tế tại địa phương.

Kết thúc nội dung tuyên truyền pháp lý, các trợ giúp viên pháp lý đã tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý trực tiếp cho 07 đối tượng, trong đó: Người dân tộc thiểu số là 06 người; Người khuyết tật: 01 người. Về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai, dân sự, Hành chính và lĩnh vực Hôn nhân và gia đình. Các yêu cầu của người được trợ giúp pháp lý đã được người thực hiện trợ giúp pháp lý hướng dẫn, giải đáp, cung cấp thông tin, trên cơ sở các quy định của pháp luật, sau khi được tư vấn, người có yêu cầu trợ giúp pháp lý đã hài lòng với nội dung tư vấn, các vướng mắc pháp luật đã được giải tỏa.

Thông qua hội nghị trợ giúp pháp lý đã góp phần trang bị cho người tham dự những nội dung cơ bản của pháp luật hiện hành để từ đó nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật đồng thời góp phần bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý và giảm thiểu những vấn đề bức xúc diễn ra trong đời sống hằng ngày./.

Nông Đức Trung- TTTGPL

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h